• raportowanie
    raportowanie
  • koordynacja
    koordynacja

KOORDYNACJA KAMPANII oraz raportowanie

 

 

 

 

  • miesięczny raport efektów kampani reklamowej
  • raz w tygodniu analiza i ewentualna korekta paremetrów kampani

 

 

 

 

Dodawarka do katalogów